facetas

Filtros

close

8 resultados

Bello Piñeiro, Felipe, 1866-1953

(Mugardos, A Coruña, Galicia, España, 1866 - Mugardos, A Coruña, Galicia, España, 1953)

Foi un pintor galego.
Personalidade de enorme interese plástico e intelectual, posto que nada relacionado coa cultura lle foi alleo, e en moitos aspectos influíu decisivamente, como, por exemplo, na divulgación da louza de Sargadelos.
Fórmase plasticamente na Escola de Artes e Oficios da c...

Artigos da revista nos que participa 1 [Ver]

Carro García, Jesús, 1884-1973

(Santiago de Compostea, Galicia, España, 1884 - Santiago de Compostela, Galicia, España, 1973)

Foi un sacerdote, arqueólogo e escritor galego.
Fillo do almacenista compostelán Tomás Carro Carro. Só exerceu como eclesiástico nalgunhas parroquias santiaguesas, interesándose dende moi novo pola arqueoloxía. Pertenceu ao Seminario de Estudos Galegos e logo ao Instituto de Estudos Galegos Pad...

Artigos da revista nos que participa 6 [Ver]

Castro Gil, Manuel, 1891-1963

(Lugo, Galicia, España, 1891 - Madrid, España, 1963)

Foi un gravador e pintor galego.
Fillo do arquiveiro do concello de Lugo, iniciou os estudos de debuxo como alumno de Manuel Fole. En 1907 trasladouse a Madrid para estudar na Escola de Belas Artes de San Fernando, grazas a unha bolsa lle concedeu a Deputación de Lugo. Na Escola de San Fernand...

Artigos da revista nos que participa 1 [Ver]

Filgueira Valverde, Xosé, 1906-1996

(Pontevedra, Galicia, España, 1906 - Pontevedra, Galicia, España, 1996)

Xosé Fernando Filgueira Valverde (Pontevedra 1906-1996)

Sendo estudante en Pontevedra, desde os 13 anos, asiste ás xuntanzas de Losada Diéguez, Castelao e Casto Sampedro e ás de Pérez Costanti e Cotarelo, en Compostela, apaixonándose polo traba...

Artigos da revista nos que participa 19 [Ver]

Gómez-Moreno, Manuel, 1870-1970

(Granada, Andalucía, España, 1870 - Madrid, Madrid (Comunidade Autónoma), España, 1970)

Foi un arqueólogo e historiador español.
Naceu no seo dunha familia de artistas e impresores. O seu pai, Manuel Gómez-Moreno González era un cultivado pintor, ben relacionado coa elite cultural granadina e membro da Real Academia de Be...

Artigos da revista nos que participa 2 [Ver]

Lorenzo Fernández, Xaquín, 1907-1989

(Ourense, Galicia, España, 1907 - Lobeira, Ourense, Galicia, España, 1989)

Foi unha personalidade senlleira da cultura e da etnografía galegas, membro do Seminario de Estudos Galegos e da Real Academia Galega e principal impulsor da creación do Museo do Pobo Galego. En anos consecutivos recibiu o Premio Otero Pedrayo (1982), o ...

Artigos da revista nos que participa 17 [Ver]

Montes, Eugenio, 1897-1982

(Vigo, Galicia, España, 1897 - Madrid, Madrid (Comunidade autónoma), España, 1982)

Foi un escritor, xornalista, político e humanista español, de marcada significación católica, que escribiu en galego e en castelán. Nos anos da II República moveuse politicamente entre o grupo de Acción Española e Falanxe. Posteriormente foi un dos intelectuais máis destacados na súa adhesión ao réx...

Artigos da revista nos que participa 7 [Ver]

Pintos Fonseca, Luis, 1906-1956

(Pontevedra, Galicia, España, 1906 - Pontevedra, Galicia, España, 1956)

Foi un pintor e gravador galego.

Iniciou a súa formación con Eduardo Rojas e con Carlos Sobrino Buhigas e Castelao, que estimulou o seu interese polo gravado. Colaborou como debuxante na Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra (1923-1926), e en 1924 ilustrou Seara de ...

Artigos da revista nos que participa 2 [Ver]