Losada Filgueira, Joaquín, 1899-1936

Joaquín Losada Filgueira foi un funcionario do Concello do Carballiño. Estivo na directiva da sociedade "Cultural Deportiva" desta vila xunto con Bernardo Castro. Era familiar de Antón Losada Diéguez, ainda que non está claro qué tipo de parentesco tiñan, a filla de Losada Diéguez nunha entrevista á A Nosa Terra (n. 1146 14-20 outubro 2004), di que eran curmáns, pero noutras fontes se dí que Joaquín era sobriño de Losada Diéguez. Foi fusilado o 2 de agosto de 1936 e a súa morte rexistrouse en Trives (Ourense).

Grafo social

Artigos