Cardoso, Mário, 1889-1982

Imaxe do autor Cardoso, Mário

Mário Augusto de Vasconcelos Cardozo (Guimarães, 1889; Guimarães, 1982), foi Coronel de Infantaria e o continuador de Martins Sarmento na excavación da Citânia de Briteiros, propiedade da Sociedade Martins Sarmento, da que foi Presidente, ininterrompidamente, entre 1932 e 1972. A súa bibliografía científica conta con cerca de catro centenares de publicacións, de arqueoloxía, etnografia e historia, destacándose as súas contribucións no campo da ourivaría proto-histórica, da que foi reputado especialista internacional e da cultura castrexa, descatando os estudos que dedicou á Citânia de Briteiros, escavada por el. No campo da historia, débenselle valiosos estudos dedicados a Guimarães, á Sociedade Martins Sarmento e ao seu fundador.
Mais a súa intervención cultural máis duradeira e profunda, correspondeu á dirección da Revista de Guimarães,
órgano científico da Sociedade.
Professor Doutor João Luís Cardoso

Grafo social