Cabada Vázquez, Xosé Manuel, 1901-1936

Imaxe do autor Cabada Vázquez, Xosé Manuel

Poeta e político galeguista. Estudiou a carreira eclesiástica no Seminario Conciliar de Santiago. Licenciado en Teoloxía, Dereito Canónico, Maxisterio e Filosofía e Letras. Colaborador xornalístico. Poeta e escritor de prosa. Exerceu como mestre.

Grafo social

Artigos