Agra Cadarso, Alexandre

Na súa xuventude formou parte dos Ultreya e foi socio do Seminario de Estudos Galegos. Esta vinculación cos Ultreya e co Seminario puido estar alentada por un familiar seu, Joaquín Agra Cadarso (seu irmán?), profesor do instituto de Noia nos tempos en que Álvaro de las Casas (fundador dos primeiros grupos Ultreya) era director do mesmo instituto. Nos anos cuarenta foi membro da Falange e como tal formou parte da Corporación municipal de Noia. No ano 1943 solicita autorización para instalar unha fábrica de salazón en Muros.

Ocupación:

Grafo social

Artigos