Nogueira Fabello, A.

Mestre natural de San Cibrao das Viñas, Ourense. En agosto de 1936 foi suspendido de emprego e soldo pola súa "marcada tendencia extremista". Colabora nos números 2 e 3 da revista Nós (1920), dentro da sección "Archivo filolóxico e etnográfico de Galizia".

Grupo de actividades:
Ocupación:

Grafo social

Artículos